Kontaktuppgifter

Ledningsgruppen för FB-kvalitet

Verksamheten leds av en medlemsvald ledningsgrupp:

Svante Grogarn, Nordiska folkhögskolan

Ingela Blomberg, Klarälvdalens folkhögskola

Ida Nordlund, Kalix folkhögskola

Rauno Juustovaara, Lillsveds folkhögskola

Daniel Lakso, Folkhögskolan i Angered, ordförande

Ledningsgruppen beslutar om enkäternas utformning och verksamhetens ekonomi. Skriv till qa-gruppen@folkbildning.net

Licensavtal 

GDPR-policy

Hur ansluter man sig till FB-kvalitet?

Om man vill ansluta sig till FB-kvalitet så kontaktar man tage.johansson@folkbildning.net eller stefan.lauffs@folkbildning.net.

Anslutningsavgiften är 2 500 kr. I den ingår full tillgång till enkätverktyget QA och två utbildningsdagar.

Den årliga serviceavgiften ät på 3 000 kr.