Rapporter från tidigare mätningar

 

Alla tidigare resultat från starten 2006 finns i ett arkiv på Google Drive. Länk till arkivet får skolornas kontaktpersoner. Filerna är skapade i Powerpoint och du behöver därför en programvara som kan läsa sådana filer. Om du saknar länken till arkivet kontaktas tage.johansson@folkbildning.net eller stefan.lauffs@folkbildning.net.

För de som använder Folkbildningsnätet finns filerna även i mappen Nykvalitet.

Nedan finns någa demofiler från mätningar

DEMO Resultatfiler

DEMO Trendanalys

DEMO Kultur

DEMO Arbetsmiljö